reiki cursus
Arthur van Riet
Mijn naam is Arthur van Riet en ik ben spiritueel leraar en Reiki Master. Als Spiritueel coach begeleid ik mensen bij hun persoonlijke en Spirituele groei. Daarnaast geef ik al meer dan 20 jaar Reiki cursussen. In de Reiki Master Opleiding deel ik alles wat ik al die jaren heb geleerd en opgebouwd met jou. De opleiding is er op gericht om je alle kennis, vaardigheden en instrumenten mee te geven die nodig zijn om op een goede manier het Reiki Masterschap als beroep uit te oefenen! Heb je altijd al het gevoel gehad dat je mensen op een goede manier verder wilt helpen in hun leven, dan is deze opleiding een unieke kans om je droom waar te maken. Geef je snel op, want het aantal beschikbare plaatsen op deze opleiding is beperkt!
- Heb je Reiki 3A?
- Zou je een grote sprong willen maken in je persoonlijke en spirituele ontwikkeling?
- Zou jij wezenlijk verschil willen maken in het leven van anderen zodat ze gelukkiger worden?
- Wil je (in de toekomst) een eigen praktijk gaan starten of heb je al een eigen praktijk, maar zou je (veel) meer cliënten willen krijgen?

Lees dan vooral verder, want dan is deze Reiki Master opleiding een goede mogelijkheid om dat te bereiken!


Als je de cursus Reiki-3A gevolgd hebt en het bijbehorende symbool hebt ontvangen en je wilt verder gaan om Reiki Master worden, dan kun je deelnemen aan deze veelomvattende cursus waarin je alle aspecten zult leren om een succesvol Reiki Master te worden. Heb je dat nog niet, dan kun je via een Applicatiecursus Reiki Master snel aan deze voorwaarde voldoen.
De Reiki Master Opleiding is breed en veelzijdig en wordt zoveel mogelijk toegespitst op de behoeften van jou als deelnemer om een optimaal resultaat te krijgen. Daarom is het eigenlijk niet mogelijk is om alle aspecten van deze opleiding in een (korte) tekst voldoende aan bod te laten komen. Maar in de hierna volgende tekst kun je in ieder geval een goede indruk krijgen van de inhoud van deze opleiding

Onderdelen van de opleiding tot Reiki Master

De rol van Reiki Master is niet beperkt tot het uitvoeren van de inwijdingen bij cursisten, maar is veel breder. Want als Reiki Master ben je tevens cursusleider, coach en ZZP-er ("zelfstandige zonder personeel"). Omdat mijn intentie is dat je na de opleiding op een succesvolle wijze Reiki Master kunt zijn, zullen al deze aspecten grondig aan de orde komen!
 • Reiki Master

  Als Reiki Master moet je natuurlijk 'alles' van Reiki weten. De achtergronden, de technieken, de mogelijkheden, de beperkingen enzovoort. Je moet voldoende weten van verbanden, overeenkomsten en verschillen met andere geneeswijzen en tradities om met vertrouwen aan cursisten over Reiki te kunnen vertellen. De deelnemers kunnen in dit kader ook stage lopen bij de Reiki cursussen die ik zelf geef, om vertrouwd te raken met het werken met groepen.
  Behalve kennis over Reiki moet je als Reiki Master ook in zekere mate gevorderd zijn met je eigen persoonlijke/spirituele ontwikkeling. Een bijzonder aspect van deze opleiding zal zijn dat je kennis maakt met de 'Positieve Diagnose" (zie voor uitleg hierover onder het kopje 'Coach'). Door daarmee te oefenen ga je zelf je eigen sterke punten en groeimogelijkheden ontdekken. Aan deze punten zal dan gedurende de opleiding aandacht gegeven kunnen worden.
  Daarnaast zul je bijvoorbeeld iets moeten weten over je eigen 'schaduwkanten' en 'blokkades'. Ook die aspecten zullen in de cursus aan bod komen. Het resultaat zal zijn dat je na de opleiding jouw clienten en cursisten beter kunt ondersteunen op deze gebieden vanuit een grondige eigen ervaring.
 • Cursusleider

  Als Reiki master is het geven van cursussen belangrijk. Niet alleen Reiki cursussen, maar het is ook plezierig als je ook andere cursussen kunt geven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan cursussen als Mindfulness meditatie en intuïtieve ontwikkeling. Daarom leer je in de Reiki Master opleiding niet alleen hoe je Reiki cursussen geeft. Je leert ook op welke wijze je zelf andere cursussen kunt ontwikkelen en vanaf het krijgen van een idee tot en met de uitvoering. Je leert bijvoorbeeld hoe je een draaiboek voor een cursus kunt maken, waaraan je veel houvast hebt. Aan het eind van de opleiding zul je dan ook niet alleen draaiboeken hebben en alle cursus materiaal voor de drie Reiki cursussen, maar ook voor een aantal andere cursussen of workshops!
 • Coach

  Als Reiki Master geef je niet alleen cursussen, maar begeleid je ook individuele cursisten of cliënten. Dat betekent dat je als Reiki Master ook over vaardigheden en technieken als coach moet kunnen beschikken. Daarom wordt in de opleiding tot Reiki Master voldoende tijd ingeruimd om die vaardigheden en technieken te leren. De technieken die je leert zijn onder andere afkomstig uit de 'Positieve Psychologie'. Deze vrij nieuwe tak van psychologie houdt zich niet met 'problemen' bezig, maar met het bereiken van positieve dingen zoals 'optimisme', 'hoop' en 'geluk' en is daarom bij uitstek geschikt voor coaching. Een van de technieken die je leert is 'Positieve Diagnose'. Traditioneel is een diagnose bedoeld om op een systematische manier problemen (zoals ziekte, afwijkingen etc.)te kunnen lokaliseren. De Positieve Diagnose is juist bedoeld om de sterke punten en groeimogelijkheden van iemand te kunnen vinden. Door de opdrachten die je tijdens de opleiding krijgt leer je niet alleen om hiermee te werken, je past ze ook op jezelf toe, zodat je tijdens de cursus zelf ook een persoonlijke groei zult doormaken. Na afloop van de opleiding kun je hierdoor vanuit eigen ervaring anderen op een uitstekende manier begeleiden in hun groeiproces omdat je de beschikking hebt over een aantal moderne en effectieve coaching technieken en hulpmiddelen.
 • ZZP'er

  Je bent als Reiki Master ook zzp'er (Zelfstandige Zonder Personeel). Als je een eigen praktijk of een Reiki instituut hebt, dan ben je ook ondernemer, ook al is het maar op part-time basis. Dat betekent onder andere dat je in staat moet zijn om cursisten en cliënten te verwerven, omdat je praktijk of je instituut ook een bron van inkomsten is (of op een zo kort mogelijke termijn moet worden). Daarom wordt in de opleiding tot Reiki Master hier heel veel aandacht aan geschonken. Je zult de speciale "Marketing voor Alternatieve Praktijken" leren, die ik in de loop van een groot aantal jaren heb ontwikkeld. Ik zal je aan de hand van praktijkvoorbeelden vertellen en laten zien wat wel werkt en wat niet en vooral ook waarom. Doordat je leert om een solide basis voor je eigen praktijk/instituut te leggen, kan de verdere opbouw en uitbreiding van je praktijk sneller, gemakkelijker en succesvoller verlopen. Hierdoor kun je een vliegende start maken en vergissingen en fouten zoveel mogelijk vermijden. Heb je al een praktijk, dan leer je wat je zou kunnen doen om die succesvoller te maken en meer cliënten te kunnen krijgen. In alle gevallen krijg je als deelnemer de mogelijkheid om opgenomen te worden in het netwerk van succesvolle websites die ik zelf de afgelopen 10 jaar heb opgebouwd en die gezamenlijk goed zijn voor meer dan 50.000 bezoekers per maand, die allemaal geïnteresseerd zijn in alternatieve, paranormale en spirituele zaken. En omdat het altijd enige tijd kost om een goede basis te leggen en wervingskanalen te laten functioneren en te optimaliseren, zal dit onderwerp zoveel mogelijk in het begin van de opleiding aan de orde komen, zodat de maximale mogelijkheid ontstaat voor specifieke (individuele) coaching op dat gebied gedurende de rest van de opleiding!
  Heb je het idee dat een eigen praktijk voor jou op dit moment nog niet aan de orde is, dan kun je dit onderdeel van de opleiding heel goed gebruiken om voor jezelf uit te zoeken of een eigen praktijk voor jou in de toekomst haalbaar is. Wellicht dat je tot de verrassende ontdekking komt dat het moment waarop dit haalbaar is dichter bij is dan je denkt! Uiteraard kun je dan in een later stadium alsnog gebruik maken van de mogelijkheid om in het hier boven genoemde netwerk van websites opgenomen te worden.

Hoe wordt de opleiding tot Reiki Master gegeven

Het grootste gedeelte van de opleiding tot Reiki Master wordt in groepsverband gegeven. Het werken in een groep heeft als grote voordeel dat alle deelnemers van elkaar kunnen leren, zodat er een extra dimensie aan het leren ontstaat. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om (binnen de hierboven genoemde vier aandachtsgebieden) gezamenlijk te kiezen voor specifieke leerdoelen of het aanbrengen van specifieke accenten, zodat het lesprogramma zoveel mogelijk aansluit bij de behoefte van de cursisten. Maar ook bestaat de mogelijkheid om (binnen of buiten de groepsbijeenkomsten) samen te werken om bijvoorbeeld cursussen en les- en cursusmateriaal te ontwikkelen of te verbeteren. Het grootste gedeelte van het les- en cursusmateriaal, dat ik zelf gebruik, stek ik aan de deelnemers aan de opleiding ter beschikking en dat is een goede basis voor het ontwikkelen van iets dat helemaal van jezelf is en bij jou past. De groep komt acht maal bij elkaar (op zondagen, data zoveel mogelijk in onderling overleg), maar daarnaast is het wel de bedoeling dat je als cursist opdrachten uitwerkt, dingen voorbereidt en uitzoekt, zowel individueel als samen met andere cursisten, om het maximale profijt uit de opleiding te halen. De groep komt regelmatig verspreidt over een jaar bij elkaar (soms op zaterdag, maar meestal op zondagen), maar daarnaast is het wel de bedoeling dat je als cursist opdrachten uitwerkt, dingen voorbereidt en uitzoekt, zowel individueel als samen met andere cursisten, om het maximale profijt uit de opleiding te halen. Er zijn in totaal acht gezamenlijke opleidingsdagen in een periode van een jaar. Naast deze opleidingsdagen is er een individuele begeleiding mogelijk om specifieke persoonlijke leerdoelen te kunnen realiseren. Deze individuele begeleiding zal op afspraak plaatsvinden, bijvoorbeeld op de gezamenlijke opleidingsdagen voor of na het groepsprogramma. Daarnaast zal begeleiding ook via telefoon, Skype, FaceTime of email kunnen gebeuren.

Een aantal praktische gegevens over de opleiding tot Reiki Master op een rijtje:

 • Duur: een jaar waarin acht gezamelijke opleidingsdagen plaatsvinden, aangevuld met persoonlijke begeleiding
 • Cursus data:
  - zondag 18 september 2016
  - zondag 13 november 2016
  - zondag 11 december 2016
  - zondag 22 januari 2017
  - zondag 19 maart 2017
  - zondag 23 april 2017
  - zaterdag 10 juni 2017
  - zondag 11 juni 2017
 • Kosten: € 800 (of vier termijnen van € 220), inclusief alle lesmateriaal en individuele begeleiding.
 • Aantal deelnemers: minimaal 7, maximaal 12

Cursus Reiki Master (Reiki 3B)


Aanvang jaaropleiding 2016:

september 2016